­

Få mere ud af dit kursus

 

Før kurset?

teens 478x325

 Stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad vil du bruge kurset til?

  • Hvad er dit formål med at deltage på kurset?

  • Hvilket udbytte forventer du af kurset?

Drøft også med din nærmeste leder, hvad hans/hendes                      forventning er til dit kursusudbytte.                                                                  

Kender du nogen, der tidligere har deltaget på kurset,                              og kan give dig nogle flere informationer om kurset?

 Forbered dig

Læs og bearbejd materialet, der eventuelt er sendt til dig inden kursusstart.

Notér de emner/spørgsmål du specielt ønsker behandlet på kurset.

Forbered eventuelt eget bidrag.

Orientér dine kolleger

Fortæl dine kolleger at du skal på kursus.

Få presserende opgaver af vejen inden kursusstart. Aftal eventuelt med dine kollegaer, hvordan du kan overlade nogle af dine opgaver til dem, mens du er på kursus. Aftal med dine kolleger hvordan de kan undgå at forstyrre dig med telefonsamtaler og lignende under kurset.

Tilbagemelding

Gør dig allerede inden kurset nogle overvejelser om, hvordan du vil "fortælle" om din kursusdeltagelse.

Det kan være vigtigt, at også din chef og kolleger får udbytte af og information om dit kursus.


Under kurset?

At gi´ og ta´

Forsøg at være åben og fordomsfri - og forsøg at forholde dig konstruktivt til de emner og tanker, som du umiddelbart synes er irrelevante.

Vær aktiv: stil spørgsmål, kom med indlæg, giv kommentarer.

Tænk hele tiden på, hvad du kan/vil forsøge at anvende efter kurset.

Notér

Notér undervejs, Glem alt om at skrive notaterne senere - du får det ikke gjort.

Notaterne kan hjælpe dig til at organisere dine tanker og styrke dit engagement.

Notér hvad du kan/vil forsøge at arbejde med efter kurset.

Tal med de andre

Tal med så mange af deltagerne som muligt. Her kan du hente megen inspiration og ny viden.

Fremlæg eventuelt dine problemer/tanker og brug de andre deltagere/underviserne som sparringspartnere.

Evaluering

Giv en præcis og konstruktiv tilbagemelding af kurset og dit udbytte af kursusdeltagelsen ved kursets afslutning.


Efter kurset?

Tilbagemelding og opfølgning

Når du udarbejder et referat (mundtligt eller skriftligt) fra det kursus, du lige har været på, opnår du et overblik over dit kursusudbytte.

Læg i dit referat særlig vægt på det, der er relevant for dig og din virksomhed.

Du kan fortælle om din kursusdeltagelse på flere måder, bl.a.:

Skriftligt referat

Aftal med din nærmeste leder en deadline for, hvornår du skal være færdig med dit referat - og hvem referatet skal sendes til.

Mundtligt referat

Aftal et tidspunkt for et møde med de kolleger, der har interesse i at høre om din kursusdeltagelse - eventuelt på et af de faste møder i din afdeling.

Brug det du har lært

Drøft med dine kolleger og/eller nærmeste leder, hvordan du kan bruge det, du har lært.

Informér eventuelt om nye kontakter.

Vælg nogle emner/ideer/metoder ud og inddrag dem i dit daglige arbejde.

Lad dig ikke "slå af pinden", hvis det ikke vil lykkes første gang. Øvelse gør som bekendt mester.

 

                                                                                                           Hold øje med din udvikling - det gør andre!

 

 

Telefon: 33 33 09 37 | E-mail: kursus@rommerdahl.dk | Adelgade 1, 1304 København K

­