­

Forhandlingsteknik med Alexander-Princippet

Lær forhandlingsteknik med Alexander-Princippet, den optimale forhandlingsteknik

Forhandlingsteknik med Alexander-Princippet er den første grundlæggende nyskabelse i forhandlingens verden siden William Ury og Roger Fischer, professorer ved Harvard University, i 1981 skrev deres verdensberømte bog "Getting to Yes", hvor de introducerede Win-Win princippet. Men reelt kan Win-Win princippet kun anvendes under visse betingelser, og efterlader derfor en forhandler uden taktikker i mange andre situationer. Til sammenligning indeholder Alexander-Princippet de nødvendige taktikker til alle forhandlingssituationer.

             Uerfarende og erfarende forhandlere, samt tidligere deltagere på andre uddannelser i forhandling,

                              har taget positivt imod denne grundlæggende nyhed i forhandlingsteknik

 

 

Deltagere
Alle, uanset erfaring og tidligere uddannelse i forhandling, kan deltage på dette kursus, fordi Alexander-Princippet® gør grundlæggende op med de hidtidige forhandlingsteknikker.

 

Dit personlige udbytte
Alexander-Princippet® er ikke en indviklet teori, men essensen af det meget dygtige forhandlere rent faktisk gør. Ubevidst bruger de fleste, mere eller mindre, allerede Alexander-Princippet® selv, men konsekvensen af denne ubevidste adfærd er alt for ofte mindre indflydelse på deres forhandlingsresultater. Med Alexander-Princippet® kan du skifte en ubevidst adfærd ud med en bevidst og dermed få større indflydelse, uanset om du står i en stærk eller svag forhandlingsposition.

Allerede i din forberedelse til en forhandling vil den bevidste adfærd ikke alene sætte dig i stand til at stille de rigtige spørgsmål, men også til at få de rigtige svar på hvad du skal gøre

 

Virksomhedens /organisationens udbytte
Når jeres medarbejder behersker Alexander-Princippet® er scenarier for forhandlingsforløbet gennemtænkt, strategier planlagt, hurtige ændringer i taktik indstuderet og modparten analyseret. Resultatet er en effektiv strateg der behændigt, manøvredygtigt og handlekraftigt kan være med til at give jer afgørende indflydelse internt og eksternt.

 

På kurset lærer du at
Forhandlingens inderste væsen udgør en helhed, sammensat for det første af håb, frygt, tillid, mistillid, kærlighed og had m.v., der kan betragtes som en blind naturkraft; for det andet af spillet om chancer, muligheder og sandsynligheder, hvor paradigmeskift frit kan udfolde sig; for det tredje af dens karakter som middel til konfliktløsning, hvilket gør den til genstand for fornuft og rationel tænkning. Det første af disse tre aspekter vedrører følelser, det andet viden, det tredje adfærd.

                     

Med Alexander-Princippet® kan du beherske alle tre aspekter af forhandlingens inderste væsen

 

Disse tre aspekter er som tre helt forskellige principper, dybt forankret i hver deres forudsætninger og alligevel variable i deres indbyrdes forhold til hinanden. Alexander-Princippet® har sit udspring i alle tre aspekter, fordi en teori om forhandling, som ser bort fra disse, eller som forsøger at fastsætte en vilkårlig forbindelse mellem dem, vil komme i konflikt med virkeligheden i et omfang, der kan blive katastrofalt.

                    

              Afhængig af formålet med en forhandling anvendes én eller flere af fire forhandlingsformer

 

4 optimale forhandlingsformer leder dig frem mod målet ved brug af 8 uundværlige forhandlingsmåder

Inden for den enkelte forhandlingsforms grænser, leder du, forhandlingen ved brug af et miks af den enkelte forhandlingsforms forskellige forhandlingsmåder.

 

Alexander-Princippet® er et dynamisk operativt princip til ledelse af forhandling på tre forhandlingsniveauer

 

De tre forhandlingsniveauer danner rammerne for forhandlingens dynamiske proces

I den operative ledelse på alle tre niveauer kan du manøvrere og tage de skridt, som under selve forhandlingen skal udføres på hvert enkelt forhandlingsniveau.
Under ledelsen af en forhandling kan du anvende et varierende antal instrumenter. Alexander-Princippet® giver dig adgang til de instrumenter, der er egnede til at lede enhver forhandling på alle tre forhandlingsniveauer.

 

Undervisningsform
Deltagerne lærer Alexander-Princippet® at kende, gennem øvelser og cases samt underviserens formidling af indholdet. Gennemgangen af indholdet veksler mellem Alexander-Princippets elementer og dets helhed.

 

Underviser
Alexander-Princippet® stammer fra seniorpartneren Jan Rommerdahls mangeårige arbejde med og studier af forhandlingens væsen.

Ud over at undervise rådgiver Jan Rommerdahl også virksomheder, og andre organisationer i ind- og udland. Han er civiløkonom, med HD i udenrigshandel, fra CBS i København og har studeret forhandling ved INSEAD i Fontainebleau, Frankrig og IMD i Lausanne, Schweiz.

Som underviser giver Jan kursusdeltagerne udfordringer og træning i et interessant og spændende læringsmiljø. Jan har en solid viden og erfaring, som deltagerne får gavn af i form af Alexander-Princippet®. Princippet er logisk i sin metode, og undervisningen giver mange eksempler på, hvordan det fungerer i praksis.

Jan har indtil nu rådgivet og undervist i 39 lande. Kurset kan derfor også gennemføres på engelsk som firmakursus hos jer.

Tid og sted

Kursets varighed er minimum 2 dage og maksimum 4 dage. Tid, sted og program aftales sammen med firmaet.

 

Kursuspris

Prisen afhænger af det aftalte kursusprogram. 

Prisen er ekskl. moms og eventuelle rejse- og opholdsomkostninger for underviseren.

 

Yderligere information
Kontakt ROMMERDAHL U&U, Adelgade 1, 1304 København K, tlf.: 33 33 09 37, e-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Telefon: 33 33 09 37 | E-mail: kursus@rommerdahl.dk | Adelgade 1, 1304 København K

­