­

Markedsudvikling

Lær hvordan du kan styrke din konkurrenceevne på hjemmemarkedet

Dette kursus er beregnet på de virksomheder, som mener, at der er brug for nyorientering og vækst i salget på det danske marked.

Formål
Kurset har to formål:

1. For det første at sætte deltagerne i stand til at udarbejde signifikante, men realistiske og gennemførlige planer for en betydelig stigning i afsætningen.

2. For det andet lade deltagerne stifte bekendtskab med en hensigtsmæssig fremgangsmåde til brug for fremtidig salgs- og markedsbearbejdning.

Det forudsættes, at virksomheden allerede har forskellige planer, idéer samt paratviden om markedet. Det gælder i øvrigt her - som i andre lignende situationer - at der bliver brug for stillingtagen og valg af udviklingsretninger på grundlag af begrænsede, til tider utilstrækkelige, oplysninger om muligheder og konsekvenser.

Kurset forventes at nå sine mål, såfremt de nævnte forudsætninger er opfyldt.

Kursets hovedpunkter er sammen med praktiske oplysninger anført nedenfor. Du er velkommen til at tage kontakt med Jan Rommerdahl, der fungerer som proceskonsulent ved kursets gennemførelse.

 

Ledelse
Seniorpartner Jan Rommerdahl
Jan Rommerdahl har mange års praktisk erfaring med salg og marketing både på konsumentmarkedet og på business-to-business markedet. Han har en bred international baggrund.

Han er civiløkonom med speciale i International virksomhedsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og har studeret ved INSEAD i Frankrig og IMD i Schweiz.

I 1994 etablerede han sin egen kursusvirksomhed, hvor han underviser i Danmark, England, Rusland, Østeuropa og Kina.

 

Fremgangsmåde
Kurset indledes med, at deltagerne indsamler forskellige oplysninger hjemme i virksomheden. Disse oplysninger vedrører især de hensyn, som skal tages til virksomhedens øvrige funktioner som f.eks. produktion og økonomi, når planerne for markedsudviklingen skal lægges til rette.

På selve kurset vil fremgangsmåden blive beskrevet og diskuteret trin for trin samtidig med, at de endelige planer udarbejdes.

 

Deltagere
Personer der arbejder med salg og markedsføring på det danske marked. Deltagerne må være i besiddelse af paratviden om markedet og virksomheden. Deltagerantallet er minimum 2 og maximum 12 personer.

 

Tid og sted
Kurset er et firmakursus, hvor tid og sted for gennemførelse aftales med firmaet. Kurset er berammet til 4 dages eksternat.

 

Pris
Kr. 64.000,- per kursus, som dækker undervisning og materialer. 

Prisen er excl. moms, forplejning og eventuelle rejse- og opholdsudgifter for underviser.

 

Yderligere information
Kontakt ROMMERDAHL U&U, Adelgade 1, 1304 København K for yderligere information, telefon 33 33 09 37, eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 33 33 09 37 | E-mail: kursus@rommerdahl.dk | Adelgade 1, 1304 København K

­