­

Kurset for Internationalisering og Markedsudvikling

Gør jeres virksomhed mere værdifuldt med markedsudvikling og øget internationalisering

Over 90 virksomheder har nu gennemført dette kursus, og alle har haft nytte af programmet. Kurset har givet virksomhederne realistiske og gennemførlige planer for en betydelig stigning i deres eksport.

De virksomheder der har gennemført kurset, kommer fra mange forskellige brancher og i alle mulige størrelser. Fælles for virksomhederne er, at de allerede inden kurset har etableret eksport til en række lande, og at de kender deres markeder.

Formål
En betydelig forøgelse af din virksomheds omsætning og indtjening på eksportmarkederne. Efter kurset har du bl.a. opnået følgende:

- En optimering af din virksomheds ressourcer og gennemslagskraft på det internationale marked
- Enighed blandt de ansvarlige medarbejdere om deres muligheder for at øge eksporten betydeligt
- Et beslutningsgrundlag for en aktivitetsplan for de kommende år
- Et koncept, der gør det muligt løbende at følge op på aktivitetsplanen
- En effektiv markedsføringsplan

Programmets hovedpunkter er sammen med praktiske oplysninger anført nednefor. Du er velkommen til at tage kontakt med Jan Rommerdahl, der fungerer som proceskonsulent ved programmets gennemførelse.

Proceskonsulent
Seniorpartner Jan Rommerdahl

Jan Rommerdahl har mange års praktisk erfaring med salg og marketing på konsumentmarkedet og på business-to-business markedet. Han har en bred international baggrund.

Han er civiløkonom med speciale i International virksomhedsøkonomi fra Handelshøjskolen i København og har studeret ved INSEAD i Frankrig og IMD i Schweiz.

I 1994 etablerede han sin egen kursusvirksomhed, hvor han underviser i Danmark og udlandet. Typisk i danske virksomheders datterselskaber.

Kurset indeholder 6 faser, hvor deltagerne arbejder efter en nærmere angiven fremgangsmåde:

1. UDGANGS-SITUATION


2. RESULTAT-
KRAVENE

3. MARKEDERNES
MULIGHEDER

YDRE VILKÅR
- generelle
- specifikke

INDRE VILKÅR
- økonomi
- finanserne
- produkterne
- planer, projekter
- kompetencefeltet
- idégrundlaget

PRIORITERING AF KONSEKVENSERNE
- sandsynlig
- omfang
- nærhed


KAPACITETSKRAV
- timer
- volumen
- værdi

INDTJENING
- resultat efter skat
- dækningsbidrag

LIKVIDITET
- varelager
- debitorer
- leverandørgæld
- bankkreditter


TOTALMARKEDET
- det aktuelle
- det uudnyttede

DET RELEVANTE TOTALMARKED

PROGNOSEN

KONKURRENCE-STABILITET

VILKÅR FOR SUCCES


4. VALG AF
STRATEGI

5. SALGS-
POLITIKKEN

6. PLANER OG
BUDGETTER

VORE VARIGE KONKURRENCE-FORDELE

VALG AF KONKURRENCE-STRATEGI
- markedernes antal
- markedsandelenes
størrelse

IDEALSALGET
- produkter/markeder:
volumen

KONTROL PÅ INDTJENINGEN

VALG AF INTERNATIONAL MARKEDSSTRATEGI
- egen salgsorg.
- forhandler
- agent
- handelseksportør
- salg på forespørgsel

Ændringer heri de næste 3 - 5 år


FOR HVER MARKEDSKATEGORI
- vareudvalg
- kvalitet
- distribution
- levering
- betaling
- service
- pris
- salgsindsats

SPECIFICERET FOR HVERT ENKELT MARKED, F.EKS.
- Tyskland
- Sverige
- Storbritannien
- Kina
- Rusland
- Japan
- USA
- Egypten
- Chile

RESULTATER: FORVENTNINGER OG KRAV
- kapacitet
- indtjening
- likviditet

RISIKOVURDERING
- kritiske faktorer
- kritiske tidspunkter
- overvågning
- etapeplaner
- frigørelse
- fleksibilitet

HANDLINGSPLAN
- aktivitetsoversigt
- opgavebeskrivelse
- mulige vanskeligheder
- information
- den samlede plan


Forud for kursets gennemførelse tages der kontakt til virksomheden, og der fremsendes forberedelsesmateriale, så de nødvendige informationer er til rådighed inden kursets begyndelse.

Deltagere
Personer der arbejder med kunder og salgskanaler på virksomhedens eksportmarkeder. Deltagerne må være i besiddelse af paratviden om virksomhedens økonomi, kapacitet, produkter og markeder. Deltagerantallet er minimum 2 og maximum 12 personer.

Tid og sted
Kurset er et virksomhedsinternt kursus og tid og sted for gennemførelse aftales med virksomheden. Kurset gennemføres over 4 sammenhængende dage.

Pris
Kr. 60.000,-, som dækker undervisning og materialer. 

Prisen er excl. moms, forplejning og eventuelle transport- og opholdsudgifter.

Yderligere information
Kontakt ROMMERDAHL U&U, Adelgade 1, 1304 København K for yderligere information, telefon 3333 0937, eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 33 33 09 37 | E-mail: kursus@rommerdahl.dk | Adelgade 1, 1304 København K

­